Pensum for Atfal

For årlig pensum for ATFAL følger vi Waqfe-nau pensum, etter Hudoor (aba) sine instruksjoner: