Om Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya

Majlis Atfalul Ahmadiyya (MAA) er en underorganisasjon til Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya som igjen er en del av Ahmadiyya Muslim Jamaat.

 

Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya har barn og ungdommer som medlemmer mellom 7 og 15 år. Organisasjonen søker å fremme brorskap blant bevegelsens ungdom og oppfordre dem til å bruke deres tid og krefter i beskjeftigelser som ikke bare er til fordel for menighetens medlemmer, men også resten av samfunnet og verden for øvrig. Denne underorganisasjonen ble etablert av Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad, må Allah være tilfreds med ham, den 2. kalifen i 1938.