Årets nasjonale ijtema for atfal

Majlis Atfalul Ahmadiyya Norge ønsker å informere om at årets nasjonale ijtema for atfal vil inshallah avholdes helgen 5-6.mai.

Alle foreldre bes om å sørge for at deres barn deltar forberedt til dette arrangementet.

Pensum Dokument

Program Ijtema

Husk atfal chanda 400,- betales før Ijtema til:

  • VIPS: 469 22 212
  • Bankkonto: 1600 40 38669
  • Kontant under ijtema/klasse

NB! oppgi AIMS nummer av betaler.